Regulamin

  /  Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep Internetowy DKM DESIGN, działający pod adresem dkmdesign.pl, prowadzony jest przez firmę DKM DESIGN Patrycja Felcman, z siedzibą w Głogówie ul. Aleja Wolności 21b/71, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej Gminy Głogów – NIP 6932167291.
1.2. Kontakt ze Sklepem: drogą elektroniczną: kontakt@dkmdesign.pl
1.3. Podstawa prawna regulaminu – art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
1.4. Sklep Internetowy dkmdesign.pl świadczy następujące usługi:
– nieodpłatne przeglądanie bieżącej oferty sklepu;
– nabywanie Produktów znajdujących się w ofercie dkmdesign.pl drogą elektroniczną;
– oceniania i wyrażania opinii o Produktach i Usługach oferowanych przez dkmdesign.pl i firmę DKM DESIGN Patrycja Felcman.
1.5. Oferta Sklepu Internetowego dkmdesign.pl skierowana jest do Klientów indywidualnych, będących osobami fizycznymi. Sklep Internetowy nie prowadzi sprzedaży hurtowej.

2. Pojęcia

dkmdesign.pl – sklep internetowy prowadzony przez firmę DKM DESIGN Patrycja Felcman (w Regulaminie zamiennie jako Sklep Internetowy).
Dane osobowe – dane podane przez Klienta w procesie Rejestracji (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) oraz dane adresowe niezbędne w toku realizacji zamówienia.
Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Klient – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, zarejestrowana w Sklepie Internetowym dkmdesign.pl
Konto Klienta – część strony internetowej dkmdesign.pl, dostępna Klientowi po zalogowaniu, zawierająca dane osobowe Klienta podane w procesie Rejestracji, służąca do składania zamówień oraz przeglądania historii wcześniejszych zamówień i dokonanych płatności, wprowadzania przez Klienta zmian w zakresie danych osobowych.
Produkty – towary oferowane przez dkmdesign.pl i DKM DESIGN Patrycja Felcman, które można zamawiać za pośrednictwem dkmdesign.pl zgodnie z aktualnie obowiązującym Regulaminem.
Rejestracja – jednorazowy proces dokonywany przez Klienta w celu założenia Konta Klienta i nadania przypisanego do niego numeru.
Regulamin – aktualnie obowiązujące zasady sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym dkmdesign.pl drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
Termin realizacji zamówienia – czas konieczny do skompletowania zamówienia i przekazania go firmie kurierskiej

3. Rejestracja

3.1. W celu zarejestrowania się w Sklepie Internetowym dkmdesign.pl Klient jest zobowiązany do:
– wypełnienia formularza rejestracyjnego, w którym podaje imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz ustalone przez siebie hasło;
– zaakceptowania regulaminu Sklepu Internetowego dkmdesign.pl
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do realizacji usług świadczonych przez dkmdesign.pl drogą elektroniczną.
3.2. Rejestracja w Sklepie Internetowym dkmdesign.pl jest bezpłatna.
3.3. Po zarejestrowaniu Konta Klienta logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się przy użyciu danych (adres e-mail i hasło) podanych przez Klienta w procesie rejestracji.

4. Usunięcie Konta Klienta

4.1. Usunięcie Konta Klienta może nastąpić:
W wyniku rezygnacji przez Klienta z Konta Klienta Sklepu Internetowego dkmdesign.pl  – drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@dkmdesign.pl. Likwidacja Konta Klienta nastąpi w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji.
W przypadku braku aktywności na Koncie Klienta, konto zostanie usunięte przez dkmdesign.pl po upływie roku od ostatniego logowania.

5. Ochrona danych osobowych

5.1. Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie w procesie Rejestracji.
5.2. Administratorem danych osobowych jest firma DKM DESIGN Patrycja Felcman.
5.3. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie Rejestracji nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom, poza sytuacjami koniecznymi do realizacji zamówienia (np. przekazanie danych adresowych firmie świadczącej usługi kurierskie).
5.4. Dane osobowe Klienta podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
5.5. Klient posiada prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
5.6. Za podanie nieprawdziwych danych osobowych odpowiedzialność ponosi Klient.

6. Zasady składania zamówień

6.1. Zamówienia Klient może składać przez 7 dni w tygodniu, przez całą dobę. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy są realizowane od pierwszego dnia roboczego po dniu dokonania zamówienia.
6.2. Do złożenia zamówienia konieczne jest posiadanie Konta Klienta w Sklepie Internetowym dkmdesign.pl oraz aktywnego adresu poczty elektronicznej.
6.3. Informacje o Produktach zamieszczone na stronie internetowej dkmdesign.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
6.4. W celu złożenia zamówienia Klient jest zobowiązany do:
zalogowania się na Konto Klienta;
wyboru zamawianych Produktów z oferty dostępnej na stronie internetowej dkmdesign.pl
wyboru sposobu płatności, spośród obowiązujących w Sklepie Internetowym dkmdesign.pl (zob. § 8. Formy płatności);
wyboru sposobu dostawy (zob. § 8. Dostawa) oraz adresu dostawy, a także adresu wystawienia faktury.
6.5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje poprzez wysłanie specyfikacji zamówienia drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta. Z chwilą wysłania potwierdzenia przez Sklep Internetowy dkmdesign.pl, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą.

7. Ceny towarów

7.1. Wszystkie ceny Produktów zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego dkmdesign.pl podawane są w złotych polskich i są cenami netto. Sprzedawca zwolniony jest podmiotowo z podatku od towarów i usług w związku z tym jest to cena ostateczna. Wystawiamy fakturę VAT.

7.2. Podane ceny nie uwzględniają dodatkowych opłat ponoszonych przez klienta (np. kosztów dostawy, ewentualnych opłat celnych).

7.3. Wszystkie ceny Produktów zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego dkmdesign.pl są cenami podstawowymi, od których naliczane są ewentualne rabaty związane z promocjami.

7.4. Promocje w Sklepie Internetowym dkmdesign.pl nie podlegają łączeniu, o ile nie zostało to zaznaczone w regulaminie promocji.

8. Formy płatności i dostawy

8.1. Sklep Internetowy dkmdesign.pl proponuje Klientom następujące formy płatności:
– Tradycyjny przelew bankowy:
DKM DESIGN Patrycja Felcman
67-200 Głogów, ul. Aleja Wolności 21b/71
Mbank 29 1140 2004 0000 3602 7874 5731

– Płatność Przelewy24
8.2. Sklep Internetowy dkmdesign.pl oferuje odbiór zamówionych Produktów w następujący sposób:
– za pośrednictwem firm kurierskich,

-odbiór osobisty,
8.3. W przypadku wybranych Produktów, Sklep Internetowy dkmdesign.pl zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności lub sposobów dostawy dla złożonego zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w toku Rejestracji.
8.4. Sklep Internetowy dkmdesign.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie lub niedostarczenie towaru spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
8.5 Kurier dostarcza przesyłkę pod wskazany adres, nie ma obowiązku wnoszenia mebli do mieszkania Klienta.

9. Realizacja zamówienia

9.1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje:

  • dla transakcji bezgotówkowych (płatność kartą płatniczą lub przelewem) – z chwilą wpłynięcia kwoty zamówienia na rachunek bankowy DKM DESIGN.

9.2. Zamówienie jest realizowane w terminie od 6 do 8 tygodni.

9.3. Sklep Internetowy dkmdesign.pl zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany na stronie internetowej Produktu lub odrębną informacją wysłaną drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w toku Rejestracji.

9.4. W realizacji zamówienia wiążące są zapisy Regulaminu obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.

10. Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Klient posiada prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia odbioru zamówionego towaru.
Odstąpienia od umowy Klient dokonuje poprzez złożenie Oświadczenia o zwrocie drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@dkmdesign.pl
Klient decydujący się na odstąpienie od umowy jest zobowiązany do zwrotu zamówionego towaru w terminie do 14 (czternastu) dni od daty złożenia oświadczenia na adres: DKM DESIGN Patrycja Felcman, 67-210 Głogów Stare Serby 9a
Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym oraz kompletny. Nie dotyczy to sytuacji, gdy zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Klient powinien postępować z Produktem mając na uwadze ewentualność jego późniejszego zwrotu. Odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące następstwem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, ponosi Klient.
Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zamówionego towaru (opłata za przesłanie lub dowóz towaru). Sklep Internetowy dkmdesign.pl nie przyjmuje zwrotu w formie przesyłki za pobraniem.
Sklep Internetowy dkmdesign.pl dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymana przesyłki, na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego.
Produkty wykonane na indywidualne zamówienie (spoza oferowanej przez nas możliwości personalizacji produktów) Klienta nie podlegają zwrotowi.

11. Reklamacje

11.1. W przypadku wystąpienia wad zamówionego towaru Klientowi przysługuje prawo do reklamacji wadliwego towaru w okresie 1 roku od daty zakupu.
11.2. Reklamacji można dokonać poprzez kontakt ze sklepem drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@dkmdesign.pl
11.3. Sklep Internetowy dkmdesign.pl rozpatrzy reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty jej otrzymania i poinformuje Klienta o dalszym toku postępowania w wiadomości wysłanej drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w toku Rejestracji.
11.4. W sytuacji uznania reklamacji Sklep Internetowy dkmdesign.pl wymieni towar na nowy. Jeśli nie będzie to możliwe (towar niedostępny) zaproponuje inny towar o tej samej wartości lub zwróci należność na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego.
11.5. Sklep Internetowy dkmdesign.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady zamówionych towarów, jeżeli Klient został poinformowany o wadzie towaru przed zawarciem umowy sprzedaży. Opis wady towaru każdorazowo jest wskazany na stronie internetowej Produktu.

11.6 Sklep internetowy dkmdesign.pl informuje, że drewno jest surowcem naturalnym i pod wpływem zmian wilgotności powietrza w pomieszczeniach może pracować ( lekko się wyginać). W związku z tym reklamacje nie będą uwzględniane.

12. Postanowienia końcowe

12.1. W sprawach nieuwzględnionych w powyższym Regulaminie są stosowane przepisy prawa polskiego.
12.2. Regulamin obowiązuje od dnia 1.04.2020 r.
12.3.dkmdesign.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie. O planowanych zmianach regulaminu Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w procesie Rejestracji.
12.4. Zmiany Regulaminu obowiązują z dniem opublikowania ich na stronie.